Εκστρατεία για την διαφύλαξη της κολιστίνης για ανθρώπινη χρήση στην Ευρώπη

Deutsch   English    Español   Français    Italiano    Svenska

On 15 February 2022, HCWH Europe shared the letter signed by 150 health professionals and 18 supporting health professionals and animal welfare groups calling for colistin to be reserved for human medicine only, effectively banning its use in EU food production and imports.

This petition is now closed.

Καλούμε τους επαγγελματίες υγείας όπως βοηθήσουν στη διαφύλαξη της κολιστίνης για την ανθρώπινη υγεία.

Ο καινούργιος ρυθμιστικός κανονισμός της ΕΕ για τα κτηνιατρικά ιατρικά προϊόντα που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2022, θα εισαγάγει νέους κανόνες για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (AMR). Ως μέρος αυτού του κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει έναν κατάλογο αντιμικροβιακών που θα απαγορευθούν στην παραγωγή τροφίμων. Αυτή η απαγόρευση θα ισχύει επίσης και για τα εισαγόμενα τρόφιμα, καθιερώνοντας έτσι ένα σημαντικό διεθνές πρότυπο.

Είναι πλέον σημαντικό όπως η κολιστίνη βρίσκεται σε αυτήν τη λίστα προκειμένου να διαφυλαχθεί αυτό το ζωτικής σημασίας αντιβιοτικό στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Συνταχθείτε μαζί με άλλους Ευρωπαίους επαγγελματίες υγείας στην αναχαίτηση  της εξάπλωσης της μικροβιάκης αντοχής και υπογράψτε αυτήν την δήλωση που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορεύσει την κολιστίνη στην παραγωγή τροφίμων και στις εισαγωγές κρέατος στην ΕΕ.

 Η υπογραφή σας και το παρακάτω κείμενο θα κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τη δημοσίευση της τελικής λίστας των αντιμικροβιακών φαρμάκων που θα πρέπει να διαφυλαχτούν για την ανθρώπινη υγεία (αναμένεται στα τέλη του 2021).


Στο σχέδιο δράσης Ενιαία Υγεία ενάντια στην μικροβιακή αντοχή (One Health Against AMR), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να μειώσει την εμφάνιση και την εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής και να βοηθήσει στην  ανάπτυξη και στη διαθεσιμότητα νέων αποτελεσματικών αντιμικροβιακών παραγόντων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια αιτία της μικροβιακής αντοχής είναι η χρήση αντιμικροβιακών παραγόντων, η μείωση της αλόγιστης χρήσης αυτών θα είναι κρίσιμη στην επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτό συμπεριλαμβάνει αντιμικροβιακά που χρησιμοποιούνται στα ζώα που προορίζονται για κατανάλωση.

Στην Ευρώπη, μόνο το 2018 χρησιμοποιήθηκαν 6.431 τόνοι αντιμικροβιακών στην παραγωγή τροφίμων. Το 14% αυτών των φαρμάκων ήταν αντιμικροβιακά που προσδιορίστηκαν ως «υψίστης προτεραιότητας κρίσιμης σημασίας» από τον ΠΟΥ - δηλαδή αντιμικροβιακά έσχατης ανάγκης που είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη υγεία. 

Όταν αυτά τα αντιβιοτικά τελευταίας επιλογής δεν θα είναι πλέον αποτελεσματικά, ορισμένες λοιμώξεις μπορεί να είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν. Η κατάχρηση και η μη συνετή χρήση αντιβιοτικών στη γεωργοκτηνοτροφία σχετίζεται με έναν αυξανόμενο αριθμό ανθεκτικών βακτηρίων που μπορούν να εξαπλωθούν στον άνθρωπο μέσω της άμεσης επαφής με τα ζώα στα αγροκτήματα, κατά την επεξεργασία, μεταφορά ή χειρισμό των ζώων ή και μέσω του περιβάλλοντος.

Η κολιστίνη είναι ένα από τα τελευταίας επιλογής αντιμικροβιακά που χρησιμοποιούνται στη γεωργοκτηνοτροφία. Ενώ η χρήση της στην ανθρώπινη υγεία ήταν αρχικά πολύ περιορισμένη λόγω της τοξικότητάς της, η κολιστίνη τώρα χρησιμοποιείται πλέον ευρέως ως αντιβιοτικό τελευταίας επιλογής για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από αρνητικά κατά Gram βακτήρια που είναι ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για τη θεραπεία πνευμονικών βακτηριακών λοιμώξεων σε ασθενείς με κυστική ίνωση και σε πολυανθεκτικές λοιμώξεις στις ΜΕΘ.

Παρά τη σημασία της για την ανθρώπινη υγεία, η κολιστίνη εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στην κτηνιατρική σε όλη την Ευρώπη. Το 2018 η κολιστίνη αντιπροσώπευε το 3,3% των συνολικών πωλήσεων αντιμικροβιακών για ζώα παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη.

Η κολιστίνη χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στα γουρούνια, τα οποία συνήθως απογαλακτίζονται νωρίς από τις μητέρες τους για αυξημένη κερδοφορία. Αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει τα χοιρίδια να αναπτύξουν νεογνική διάρροια, η οποία συχνά αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά. Εναλλακτικά μέτρα πρόληψης και θεραπείας γι’ αυτό, είναι ο μεταγενέστερος απογαλακτισμός , μειώνοντας έτσι την ανάγκη για αντιμικροβιακά.

Τα ανθεκτικά στην κολιστίνη βακτήρια εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο. Στην ΕΕ, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπου η αυξανόμενη αντοχή στις καρβαπενέμες οδήγησε τους γιατρούς στην πιο συχνή χρήση της κολιστίνης για τη θεραπεία των βακτηρίων ανθεκτικών σε αυτούς τους αντιβιοτικούς παράγοντες. Σε ένα ελληνικό νοσοκομείο, τα ποσοστά αντοχής στην κολιστίνη αυξήθηκαν από 0% το 2007 σε 8,1% το 2008 και σε 24,3% το 2009. Παρομοίως, στην Ιταλία, υπήρξε αύξηση της αντοχής στην κολιστίνη στα βακτήρια K. Pneumoniae, από 1-2% το 2006 σε 33% το 2009.

Υπό το πρίσμα της κρίσιμης σημασίας της κολιστίνης, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει την κολιστίνη στον κατάλογο των αντιμικροβιακών που προορίζονται για την ανθρώπινη υγεία. Πρέπει να διαφυλαχτεί η κολιστίνη και να βεβαιωθούμε ότι αυτό το εξαιρετικά σημαντικό αντιμικροβιακό δεν χρησιμοποιείται για τη διατήρηση και συντήρηση των κακών πρακτικών εκτροφής ζώων.